FacebookTwitterInstagram

Home | Story | Collectibles | Multimedia | Merchandise | Discussion | News | Links | About | Contact

RainbowBrite.org | Blog | Podcast | YouTube Channel | Giphy Channel | Patreon | Sponsors

Story of RB | Characters | Voice Actors | Storybooks | Episode Guide | Screenshots


The Star Sprinkle Thieves

The Sprites are the Color Kid's helpers. They collect Star Sprinkles for Rainbow Brite. Rainbow Brite scatters these Star Sprinkles around. Everywhere they fall it becomes colorful.

But Murky and Lurky do not like colors. They want the magic of the Star Sprinkles to break.

A Sprite sneezes. The other Sprites find it funny. But he scares them after the sneeze attack by shouting: "The Star Sprinkles! Help! Murky has stolen the Star Sprinkles!"

Murky had scattered sneezing powder so that the keeper of the Star Sprinkles would have a sneeze attack. Meanwhile, he had quickly stolen their bags of Star Sprinkles.

"Come!" Red Butler calls. "We must tell Rainbow Brite."

But where is Rainbow Brite? The Kids and Sprites search everywhere.

The oldest Sprite finally finds Rainbow Brite. He tells her about the theft of the Star Sprinkles. "What a calamity!" she says. "Now we have no more stock. We can't scatter any more Star Sprinkles today. What will we look forward to if all is dark? Let the Sprites leave, but quickly find new Star Sprinkles!"

Meanwhile, Murky and Lurky are in The Pits. They put all the Star Sprinkles into a large kettle. Lurky was stirring them with a spoon.

"Look," said Murky. "We get a beautiful gray color. We can turn everything from good to bleak."

Murky scattered around the Star Sprinkles.

"I see no gray, boss," says Lurky.

"Have a little patience!" scolded Murky. But all the colors were brighter, the evil plan of Murky's had failed!

Boy is Murky angry! Lurky tries to comfort him, but Murky becomes even angrier. His plan has not only failed, but he has made Rainbow Land even more colorful.


The original Dutch version:

De sterretjeskabouters zijn de kleine helpers van de regenboogvriendjes. Zij verzamelen sterretjes voor Rainbow Brite. Rainbow Brite strooit deze sterretjes rond. Overal waar ze vallen, wordt het kleurrijk.

Maar Murky en Lurky houden niet van kleuren. Ze willen de toverkracht van de sterretjes breken.

Een sterretjeskabouter moet vreselijk niezen. Dat vinden zijn vriendjes wel grappig. Maar wat schrikken ze als de kabouter na een niesbui roept: "De sterretjes! Help! Murky heeft de sterretjes gestolen!"

Murky had niespoeder gestrooid zodat de bewaker van de voorraad sterretjes een niesbui kreeg. Intussen had hij snel de zakken met sterretjes gestolen.

"Kom!" roept Red Butler. "Dat moeten we Rainbow Brite vertellen."

Maar waar is Rainbow Brite? De vriendjes en de kabouters zoeken overal.

De oudste sterretjeskabouter vindt Rainbow Brite tenslotte. Hij vertelt haar over de diefstal van de sterretjes. "Wat een ramp!" roept ze. "Nu hebben we geen voorraad meer. We kunnen vandaag geen sterretjes strooien. Wat gaat alles er somber uitzien! Laat de sterretjesstrooien maar vlug nieuwe sterretjes zoeken."

Intussen zijn Murky en Lurky in hun schuilplaats. Ze doen alle sterretjes in een grote ketel. Lurky roert met een pollepel in de sterretjes.

"Kijk," roept Murky, "zo krijgen we een mooie grijze kleur. Als we dat rondstrooien ziet alles er lekker somber uit."

Murky strooit de sterretjes rond.

"Ik zie niets grijs worden, baas," zegt Lurky.

"Heb toch een beetje geduld!" bromt Murky. Maar alle kleuren worden nog feller: het boze plannetje van Murky mislukt!

Wat is Murky boos! Lurky probeert hem te troosten, maar Murky wordt nog bozer. Zijn plan is niet alleen mislukt, hij heeft Regenboogland zelfs nog kleuriger gemaakt.Facebook


©
1997-2021 Katy Cartee Haile
Rainbow Brite is a registered 
trademark of Hallmark Licensing

Twitter