FacebookTwitterInstagram

Home | Story | Collectibles | Multimedia | Merchandise | Discussion | News | Links | About | Contact

RainbowBrite.org | Blog | Podcast | YouTube Channel | Giphy Channel | Patreon | Sponsors

Story of RB | Characters | Voice Actors | Storybooks | Episode Guide | Screenshots


The Windmachine

Rainbow Brite was walking with her friends around Rainbow Land. They looked at the beautiful flowers and played with the animals.

Red Butler discovered a spot where dozens of flowers bloom. The friends each pick a bunch. Suddenly Lala Orange calls: "Hey, my hat is flying away!"

It starts to blow strongly.

"My hair ribbon is gone!" says Shy Violet. In a panic she drops her basket of flowers.

Red Butler's coat also flies off. He flies up the road.

"Are there thunderstorms?" asks Red Butler.

"No," replied Rainbow Brite, "there's not a cloud in the sky."

"Where does the wind come from?" questions Lala Orange.

"Come," said Rainbow Brite, "let's find out.

They soon discover why it blows. There is a big, giant wind machine. Red Butler turns off the machine rapidly. Who has placed this machine here?

"This is another idea of Murky's!" says the bright Red Butler.

"He tries to scare us because we make everything colorful," replied Rainbow Brite.

"Fortunately, he did not!" sighed Canary Yellow while she puts her legwarmers back on.

The Color Kids step in the coach pulled by Starlite. Rainbow Brite climbs on Starlite's back. Together they fly home. What a pleasure! Fortunately, they quickly forget the adventure.


The original Dutch version:

Rainbow Brite wandelt met haar regenboogvriendjes door Regenboogland. Ze kijken naar de mooie bloemen en spelen met de dieren.

Red Butler ontdekt een plekje waar tientallen bloemen bloeien. De vriendjes plukken elk een bosje. Plots roept Lala Orange: "Hé, mijn hoedje vliegt weg!"

Het begint hevig te waaien.

"Mijn haarlint is weg!" snikt Shy Violet. In paniek laat se haar mandje met bloemen vallen.

De jas van Red Butler wordt ook afgerukt. Hij vliegt als een pluimpje weg.

"Komt er onweer?" vraagt Red Butler.

"Neen," antwoordt Rainbow Brite, "er is geen wolkje aan de hemel."

"Waar komt die wind dan vandaan?" vraag Lala Orange.

"Kom," zegt Rainbow Brite, "dat zoeken we uit.

Al vlug ontdekken ze waarom het waait. Er staat een reuze grote windmachine. Red Butler zet de machine vlug af. Wie heeft deze machine hier geplaatst?

"Dat is weer een streek van Murky!" zegt de pientere Red Butler.

"Die probeert ons te verjagen omdat wij alles kleurig maken," antwoordt Rainbow Brite.

"Gelukkig is het hem niet gelukt!" zucht Canary Yellow terwijl ze haar beenwarmers aantrekt.

De regenboogvriendjes stappen in de koets die door Starlite wordt voortgetrokken. Rainbow Brite klimt op Starlite's rug. Samen vliegen ze naar huis. Wat een pret! Zo zijn ze het avontuur vlug vergeten. Gelukkig maar!Facebook


©
1997-2021 Katy Cartee Haile
Rainbow Brite is a registered 
trademark of Hallmark Licensing

Twitter